Masz pomysł na innowacyjny biznes? Zastanawiasz się co dalej?

  • 06.11.2014
  • 3890
  • Źródło: www.aligo.pl

FUNDUSZ KAPITAŁOWY ALIGO pomoże Ci go zrealizować

Fundusz kapitałowy ALIGO otwiera drzwi dla osób przedsiębiorczych, które posiadają innowacyjne pomysły na biznes, chcą rozpocząć lub rozwijać innowacyjną działalność, ale brakuje im funduszy. Wsparcie kapitałowe, oferowane przez fundusz, jest doskonałą alternatywą dla kredytów czy dotacji, których pozyskanie jest często procesem żmudnym i czasochłonnym.


Fundusz ALIGO prowadzi obecnie nabór pomysłów na innowacyjny biznes w dziedzinach  takich jak: medycyna, chemia, biotechnologia, ekologia, ochrona środowiska, OZE, a także IT/ICT. Na wsparcie może liczyć każdy pomysłodawca, którego pomysł wpisuje się we wskazane dziedziny i cechuje się wysokim poziomem innowacyjności. Wystarczy przekonać fundusz, że przedsięwzięcie ma nowatorski charakter i duże szanse na powodzenie rynkowe.

– Stawka jest wysoka - autorzy najlepszych pomysłów otrzymają na start firmy do 1 mln zł. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, fundusz może pozyskać dodatkowych inwestorów dla przedsięwzięcia – mówi Tomasz Grabowski,  Zarządzający  Funduszem ALIGO  - Co istotne, dokapitalizowanie ma charakter bezzwrotny, w zamian za objęcie przez fundusz udziałów w spółce na określony czas.

Co oferuje Fundusz?

Do wspólnego przedsięwzięcia, oprócz kapitału, Fundusz ALIGO, wnosi także możliwość  korzystania  z  wiedzy  doświadczonych  menedżerów  i  ekspertów, którzy są w pełni przygotowani do udzielenia pomocy w codziennych wyzwaniach, takich jak: przygotowanie biznesplanów, technologicznych studiów wykonalności, projekcji finansowych, zaawansowanych  badań  innowacyjnego  rozwiązania  i  analiz  jego potencjału rynkowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania strategicznego. Dzięki ekspertom, podczas realizacji projektu, pomysłodawca otrzyma szerokie wsparcie merytoryczne i doradcze, zarówno w zakresie wiedzy technicznej, jak i biznesowej, prawnej czy marketingowej.

Jakie pomysły wspiera Fundusz?

Fundusz wspiera innowacyjne pomysły przede wszystkim z takich obszarów jak medycyna, chemia, biotechnologia. ALIGO planuje również wsparcie przedsięwzięć z dziedziny ekologii, ochrony środowiska, OZE, a także IT/ICT. Poza innowacją w danej branży, Fundusz będzie premiował Pomysłodawców zaangażowanych w realizację projektu, z entuzjazmem podchodzących do  zdefiniowanych zadań, posiadających doświadczenie w branży oraz prowadzeniu biznesu. Te dodatkowe atuty będą stanowiły wartość dodaną w ocenianych pomysłach.

Jak wygląda współpraca z Funduszem?Aby zrealizować marzenia o własnym biznesie, Pomysłodawca przechodzi cztery etapy.

Pierwszy etap rozpoczyna się od zgłoszenia pomysłu do Funduszu, czego można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.aligo.pl. Zgłoszony pomysł jest następnie poddawany analizie w zakresie między innymi takich elementów jak: innowacyjność, potencjał rynkowy, aspekty finansowe, zaangażowanie pomysłodawców.

Pozytywna ocena pomysłu  kwalifikuje go  do procesu preinkubacji, stanowiącego II etap współpracy z Funduszem ALIGO. Preinkubacja to proces, który ma przygotować przyszłego przedsiębiorcę do prowadzenia własnej firmy, a jego pomysł do komercjalizacji.  W ramach preinkubacji Fundusz zapewnia bezpłatnie doradztwo i pomoc przy szeregu zagadnień, począwszy od opracowania biznes planu, badań rynku i konkurencji, zabezpieczenia własności intelektualnej, poprzez konsultacje techniczne, na marketingu skończywszy.

Etap III to inwestycja kapitałowa. Po okresie preinkubacji z autorami pomysłów o największym potencjale rynkowym, zostanie podpisana umowa inwestycyjna, umowa spółki, która finalnie zostanie dokapitalizowana. Wysokość wsparcia to wejście kapitałowe do 1 mln zł.

Ostatnim, czwartym etapem, jest realizacja pomysłu. Nowoutworzona  spółka  rozpocznie  funkcjonowanie  na  rynku, w oparciu o podpisaną umowę inwestycyjną, biznesplan i inne ustalenia z Funduszem. Po tym okresie, utworzona spółka powinna być podmiotem samodzielnie funkcjonującym na rynku, generując znaczne zyski.

Więcej informacji:

na stronie funduszu: www.aligo.pl

pod numerem telefonu: +48 883 100 820 (Agnieszka)

pod numerem telefonu: + 48 730 002 894 (Jacek)

e-mail: inwestycje@aligo.pl

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Wcześniejsze artykuły


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)