Nowy wymiar outsourcingu - Outsourcing360.pl

  • 24.11.2014
  • 3653
  • Źródło: Outsourcing360.pl

Wkraczamy w ciekawą erę outsourcingu. Outsourcing360.pl pozwala analizować i badać przedsiębiorstwo, a potem znaleźć dostawców potrzebnych usług.

Struktura portalu Outsourcing360.pl oparta jest na 3 filarach: wiedzy, analizy i współpracy pomiędzy firmami.

Wiedzę zdobędziesz w Akademii Outsourcingu składającej się z modułu E-learningu i Gamelearningu. Dowiesz się tam podstawowych informacji odnośnie filozofii prowadzenia biznesu przy udziale kooperantów zewnętrznych. Filozofii skupienia się na podstawowej działalności i wydzielania peryferyjnych procesów wyspecjalizowanym firmom.

Zobaczysz jak dobrze wykorzystać do tego celu moduły portalu Outsourcing360.pl. Będziesz też mieć okazję śledzić przykłady wykorzystania outsourcingu z codziennego życia.

Filar analizy to zestaw narzędzi przeznaczonych dla Zamawiających.

W module Badania Potrzeb system po przeanalizowaniu wprowadzonych przez Ciebie danych wskaże obszary/działy które prawdopodobnie nadają się w Twoim przedsiębiorstwie do outsourcowania.

W module Analizy Procesu masz dostęp do formularza który z jednej strony pozwala dokładnie sparametryzować konkretny proces który aktualnie występuje w Twojej firmie, a z drugiej pozwala określić próg opłacalności wydzielenia tego procesu na zewnątrz.

W tym module możesz również  przygotować schemat zapytania ofertowego składający się z rozłożenia procentowego ocen oraz zarysu zakresu poszukiwanej oferty. Co ważne do Twojej dyspozycji oddajemy minimoduł Asystenta Zamawiającego – zestawu podpowiedzi przygotowanych indywidualnie pod kątem każdego z obszarów. Pomocny okaże się z pewnością również system zaciągania istotnych informacji pomiędzy modułami.

Z narzędzi analizy należy jeszcze wspomnieć o module pozwalającym na porównywanie ofert, oraz module Ewaluacji Wdrożenia który pozwala na podsumowanie zakończonego wdrożenia outsourcingowego poprzez zestawienie sytuacji sprzed wdrożenia, oferty wykonawcy oraz rzeczywistego przebiegu wydzielenia procesu poza firmę.

Mając już wiedzę teoretyczną i praktyczną na koniec został wymiar stricte biznesowy portalu Outsourcing360.pl, czyli filar współpracy pomiędzy firmami.

Jest to przede wszystkim Platforma Transakcyjna. Miejsce publikowania Zapytań ofertowych, które daje Zamawiającym możliwość oceny i wyboru ofert spływających od Wykonawców.

W ramach filaru współpracy wspomnieć należy jeszcze o module Zarządzania Wdrożeniem, pozwalającym po wyborze oferty wyznaczyć i nadzorować przebieg outsourcingu przy pomocy kamieni milowych.

Zapraszamy w nowy wymiar outsourcingu - na portal Outsourcing360.pl

Wcześniejsze artykuły


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)