Jeszcze możesz zostać partnerem MFI!

O olbrzymiej roli, jaką odgrywają innowacje we współczesnym świecie, nikogo nie trzeba przekonywać, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że innowacje kreować może każdy z nas – tu i teraz. Trzymając się tej myśli, wspólnie z małopolskimi firmami i instytucjami już po raz szósty organizujemy Festiwal. Swoje zaangażowanie zadeklarowało już 30 partnerów, a wśród nich małopolskie uczelnie i instytuty badawcze, które są fundamentem małopolskich innowacji – Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, a także Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Partnerami będą także firmy, m.in. Delphi Poland, KreaTech, Miasteczko Multimedialne, 3D Fly, a poza tym klastry, fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju, inkubatory. Wspólnie zorganizujemy kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń w różnych miastach Małopolski.

Od tego roku podczas Festiwalu szczególny nacisk kładziemy na promocję małopolskich inteligentnych specjalizacji, wyznaczających kierunki rozwoju regionu. Do inteligentnych specjalizacji zostały zaliczone: nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona , technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego. W obszarze tych specjalizacji będą kumulowane środki finansowe przeznaczone na badania i innowacje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jednym z warunków korzystania z tych środków jest właśnie wpisanie się (z projektem, działalnością, kierunkiem prac badawczych, itp.) w inteligentne specjalizacje.

Jak zostać partnerem MFI?
Zgłoszeń można dokonywać na dwa sposoby.

  1. Wypełniając tabelę dostępną na www.festiwalinnowacji.malopolska.pl i przesyłając ją na adres mailowy mfi@umwm.pl.
  2. Wypełniając zgłoszenie dostępne na stronie typeform (link: https://pamelaslufinska.typeform.com/to/UE9gic). Zgłoszenie po wypełnieniu automatycznie przesyłane jest do organizatora MFI.

Obie formy zgłoszenia zawierają te same pola do uzupełnienia. Na wszelkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu 12 630 33 91 lub e-mailem: pamela.slufinska@umwm.pl.

Za koordynację i promocję Małopolskiego Festiwalu Innowacji odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Małopolski Festiwal Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Serdecznie zapraszamy!
Jacek Młynarz
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wcześniejsze aktualności


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)