O współpracy nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności podczas Narodowego Kongresu Nauki we Wrocławiu

  • 10.12.2016
  • 1414
  • Źródło: NCBiR
Głównym tematem dwudniowego wydarzenia, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechnikę Wrocławską, był wzrost innowacyjności, który można osiągnąć dzięki ścisłej współpracy nauki, biznesu oraz administracji. Dlatego przedstawiciele tych trzech sektorów dyskutowali o barierach utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz możliwych rozwiązaniach wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację prac badawczych. Uczestnicy debaty poświęcili uwagę m.in. kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.

W konferencji wziął udział m.in. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, a także prezesi firm. Prof. Maciej Chorowski, oprócz dyskusji w panelu poprowadził także prelekcję, podczas której podsumował wdrażanie Programu Inteligentny Rozwój w NCBR.

Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017 roku. Kongres jest poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Kolejna konferencja odbędzie się już w styczniu w Katowicach.

Wcześniejsze aktualności


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)