Uruchomiono nowe środki z programu Go to Brand na promocję polskich marek

Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawienniczej, czy działania informacyjne i promocyjne projektu.

Dofinansowanie obejmie udział w ogólnych programach promocji na rynkach perspektywicznych oraz 12 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie:
- 500 tys. zł – dla jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych;
- 1 mln zł – dla co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych, branżowego programu promocji lub branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 10 lutego do 13 marca 2017 r.

Wcześniejsze aktualności


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)