Aktualności inwestycyjne

Ponad 1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

21.12.2015

Jeszcze w grudniu zostaną uruchomione pierwsze pieniądze z instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020. Więcej »

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki wspólnie na rzecz praktycznego wykorzystania badań podstawowych

19.12.2015

Rusza drugi konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest wykorzystanie wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce. Jego budżet to 40 mln złotych. Więcej »

Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

18.12.2015

Komisja Europejska przyjęła nowy Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-20 dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej »

Młodzi liderzy nauki nagrodzeni

16.12.2015

Minister nauki i szkolnictwa wyższego spotkał się z laureatami VI edycji programu LIDER. Wraz z dyrektorem NCBR przekazał trzydziestu czterem młodym liderom nauki symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln zł. Więcej »

Program Polska Wschodnia: jakie konkursy w 2016 roku?

14.12.2015

Znamy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia (POPW) na 2016 r. Łączna wartość planowanych do ogłoszenia naborów to blisko 1,7 mld zł. Więcej »

XI Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2015

12.12.2015

18 grudnia 2015r. odbędzie się XI Międzynarodowa konferencja POWER RING 2015 pt. Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich Więcej »

Premia na Horyzoncie: MNiSW dofinansuje polskie projekty w Horyzoncie 2020

11.12.2015

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program dotyczący badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld euro. Na przyznawane przez Komisję Europejską dofinansowanie mogą liczyć jedynie najlepsi naukowcy i zespoły badawcze. Więcej »

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

10.12.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock Więcej »

Uproszczenia w programie dopłat do domów energooszczędnych

09.12.2015

Elastyczne podejście, łagodniejsze wymagania dotyczące wskaźników i parametrów technicznych, ułatwienia proceduralne oraz możliwość obniżenia kosztów, to długo oczekiwane zmiany wprowadzone właśnie do programu. Więcej »

Era-net cofund Bestf3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

07.12.2015

Otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET COFUND BESTF3. Konkurs skupia się na finansowaniu prac dotyczących bioenergii. Więcej »

56,3 mld zł z Funduszy Europejskich 2014-20 na konkursy w 2016 roku

05.12.2015

Na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł. Więcej »

Nagrody w konkursie PARP - ScaleMeGlobal rozdane!

04.12.2015

Elephant Door - inteligentny system alarmowy oraz JadeZabiore.pl - platforma społecznościowa łącząca kierowców z osobami wysyłającymi paczki zwyciężają w konkursie ScaleMeGlobal. Więcej »

Polsko-norweska wymiana wiedzy o odnawialnych źródłach energii

02.12.2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był gospodarzem międzynarodowej konferencji szkoleniowej, poświęconej odnawialnym źródłom energii. Szkolenie zorganizowane zostało w dniach 25-26 listopada w Gdańsku. Więcej »

Dostępne dotacje dla inwestycji w OZE w 2015 i 2016 r.

30.11.2015

Prezentujemy źródła i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Więcej »

530 mln zł dla naukowców na prowadzenie innowacyjnych badań w skali światowej

28.11.2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na wsparcie jednostek naukowych realizujących tzw. międzynarodowe agendy badawcze. Więcej »

Informacja dla Beneficjentów POIG 2007-2013

27.11.2015

Z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG). Więcej »

Dyrektor NCN członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

26.11.2015

20 listopada 2015 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki został wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe. Więcej »

Polski atom to szansa dla przemysłu i sektora badawczo-rozwojowego

25.11.2015

Rozwój polskiej nauki, sektora badawczego oraz perspektywy biznesowe przedsiębiorstw krajowych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej to temat konferencji pn. Wybrane aspekty bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Polsce Mądralin 2015. Więcej »

Konsultacje programu Dofinansowanie budowy domów energooszczędnych

23.11.2015

NFOŚiGW przedstawia do konsultacji program priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dofinansowanie budowy domów energooszczędnych Więcej »

Nowe rynki, większe możliwości

21.11.2015

Od wielu lat Fundusze Europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe było wzmocnienie potencjału gospodarki, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki unijne na lata 2014-2020 wyznaczają nowe kierunki rozwoju, które tak jak poprzednio przysłużą się małopolskim firmom. Więcej »

Targi IT Future Expo - poznaj nowinki i technologie IT. Rozwijaj firmę i wyprzedź konkurencję!

20.11.2015

Największa impreza B2B branży informatycznej w Polsce, ponownie w tym roku 26 listopada na Stadionie Wrocław! Więcej »

Kolejne działanie z PROW 2014-2020

18.11.2015

ARiMR uruchamia kolejne działanie z PROW 2014-2020, tym razem dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego Więcej »

Poziom realizacji programów - stan na 15 listopada 2015 r.

17.11.2015

Od początku uruchomienia programów do 15 listopada 2015 r. złożono 302,2 tys. wniosków na kwotę dofinansowania 614,7 mld zł. Więcej »

Inflacja w październiku 2015 r. - komentarz do danych GUS

16.11.2015

Wg szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r. wzrosły o 0,1 proc. względem września 2015 r. Więcej »


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)