InnoFund - Kapitał na innowacje

  • 10.06.2013
  • 4244
  • Źródło: www.innofund.pl

InnoFund jest funduszem zalążkowym skierowanym do pomysłodawców, którzy potrzebują środków na sfinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Fundusz inwestuje w  przedsięwzięcia o wysokiej potencjalnej stopie zwrotu z zainwestowanego kapitału, maksymalna wielkość inwestycji kapitałowej w jedno przedsięwzięcia to 200 000 euro. W zamian za oferowane środki Innofund obejmuje udziały w nowopowstałych spółkach kapitałowych, które zazwyczaj są sprzedawane w okresie od 3 do 7 lat po dokonaniu inwestycji. Wyjście kapitałowe może być dokonane poprzez sprzedaż udziałów wspólnikowi bądź innemu inwestorowi lub emisję akcji. Uzyskane w ten sposób środki stanowią zysk Funduszu, który jest reinwestowany.

Od momentu rozpoczęcia działalności Komitet Inwestycyjny oraz eksperci Funduszu przeanalizowali i ocenili około 300 projektów biznesowych. Fundusz InnoFund zainwestował w utworzenie trzech firm, które wspólnie z pomysłodawcami rozwija na rynku.

Jedną z nich jest spółka Fotomapy sp. z o.o., świadcząca kompleksową usługę wykonania i dostarczenia dokładnych, aktualnych ortofotomap oraz modeli przestrzennych (DSM). Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii Fotomapy oferują rozdzielczość obiektów na najwyższym poziomie (porównywalnej ze skaningiem laserowym). Jednocześnie oferowane przez spółkę ortofotomapy mają lepsze odwzorowanie kolorów, niż tradycyjne mapy lotnicze. Fotomapy, jako jedyna firma w Polsce do przygotowania ortofotomap i modeli przestrzennych (DSM) wykorzystuje małe samoloty bezpilotowe, których praca jest całkowicie zautomatyzowana. Ortofotomapy i modele przestrzenne mają szerokie zastosowanie – m.in. w zarządzaniu pracami budowlanymi, precyzyjnym rolnictwie, składowaniu odpadów, bezpieczeństwie hydrologicznym, w telekomunikacji (analiza zasięgu nadajników) oraz przy analizie możliwości transportu obiektów ponadwymiarowych.

Drugą spółką jest AIR JUMP SYSYTEM sp. z o.o., która jest rewolucjonizującym przedsięwzięciem w zakresie zeskoków lekkoatletycznych do skoków w zwyż i o tyczce. Pneumatyczny zeskok lekkoatletyczny oparty na autorskiej technologii AIR JUMP SYSTEM eliminuje wszystkie wady i niedogodności, które były obecne w użytkowaniu tradycyjnych zeskoków lekkoatletycznych m. in. trudności z logistyką i przechowywaniem sprzętu sportowego, jego rozkładaniem na dowolnej powierzchni czy szybkim procesem niszczenia się, a jednocześnie zachowuje wszystkie parametry i właściwości niezbędne dla tego typu sprzętu.

Kolejną spółką utworzoną wspólnie z Innofund jest MobiTouch sp. z o.o. MobiTouch realizuje różnego rodzaju usługi z obszaru technologii mobilnych. Dostarcza aplikacje marketingowe na zamówienie dostosowane odpowiednio do profilu działalności firmy, realizuje indywidualne pomysły oraz gry, a także tworzy responsywne strony www oraz zajmuje się dostosowywaniem istniejących już serwisów, aby wyświetlały się jak najlepiej zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.
   
Kolejne inwestycje są już w przygotowaniu!   

Fundusz „InnoFund – Kapitał na innowacje” jest projektem realizowanym przez Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa – Kapitał dla Innowacji, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Więcej informacji na stronie www.innofund.pl

Wcześniejsze artykuły


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)