Jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji (ROI) w prosty sposób

Planujesz inwestycję lub po prostu chcesz dowiedzieć się, jak radzi sobie Twoja inwestycja w rzeczach istotnych, takich jak dochodowość? To bardzo ważne, aby dobrze zarządzać swoimi oszczędnościami i wiedzieć, czy warto kontynuować wybrany przez siebie kierunek inwestycyjny. Rozwiązanie jest proste – warto poznać wskaźnik ROI (ang. Return on Investment), czyli stopę zwrotu z inwestycji. W tym artykule dowiesz się, jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji oraz jak to można wykorzystać w praktyce.

Czym jest ROI i dlaczego jest to wskaźnik istotny dla inwestorów?

Zanim przejdziemy do obliczeń, warto zrozumieć, czym dokładnie jest wskaźnik ROI. ROI (retun on investment) to nic innego, jak stopa zwrotu z inwestycji. Mówiąc prościej, jest to miara, która pokazuje, jak efektywnie wykorzystałeś swoje zainwestowane pieniądze. W przypadku sukcesu inwestycji, wartość ROI będzie wynosić więcej niż 1 (czyli, mówiąc prościej, zarobiłeś na swojej inwestycji). Jeśli wartość ROI wynosi mniej niż 1 (czyli zero lub ujemne wartości), oznacza to, że straciłeś część lub całość swojego kapitału.

Znając wskaźnik ROI, możemy porównywać różne inwestycje ze sobą, co pozwala nam na dokonanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji – prosta metoda

Obliczenie wskaźnika ROI jest dość proste – wymaga jedynie dwóch wartości: początkowej wartości inwestycji oraz wartości końcowej inwestycji. Wzór na obliczenie ROI wygląda następująco:

ROI = (Wartość końcowa inwestycji – Wartość początkowa inwestycji) / Wartość początkowa inwestycji

Warto pamiętać, że wynik działania należy przeliczyć na procent – dla większej czytelności oraz łatwego porównania z innymi inwestycjami.

Przykład obliczenia wskaźnika ROI

Załóżmy, że zainwestowaliśmy 10 000 zł w akcje na giełdzie. Po roku wartość naszych akcji wzrosła do 12 000 zł. Aby obliczyć ROI, korzystamy ze wspomnianego wzoru:

ROI = (12 000 zł – 10 000 zł) / 10 000 zł = 0,2

Aby przeliczyć otrzymaną wartość na procent, mnożymy przez 100:

ROI = 0,2 * 100 = 20%

Oznacza to, że stopa zwrotu z naszej inwestycji wyniosła 20%.

Warianty wskaźnika ROI w praktyce

Czasami zdarza się, że chcemy obliczyć ROI dla inwestycji, która nie ma jeszcze wartości końcowej. Wówczas warto korzystać z zaawansowanej metody obliczania ROI, biorącej pod uwagę przewidywane zyski w przyszłości. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji otrzymana wartość będzie umowna i może zmieniać się w zależności od osiągnięć naszej inwestycji.

ROI w inwestycjach długoterminowych

Obliczenie stopa zwrotu z inwestycji można również wykorzystać w przypadku inwestycji długoterminowych, takich jak obligacje lub fundusze inwestycyjne. Wówczas wartość końcowa inwestycji będzie wynikać z wartości dywidendy, jaką otrzymaliśmy w czasie trwania inwestycji, oraz wartości końcowej naszych jednostek uczestnictwa.

W takim przypadku, warto korzystać z ustandaryzowanego wskaźnika EROI (Effective ROI), który uwzględnia wpływ czasu na wartość końcową naszej inwestycji.

Podsumowanie

Wskaźnik ROI nie jest skomplikowanym narzędziem, jednak w praktyce okazuje się bardzo użytecznym wskaźnikiem dla inwestorów. Pomaga ocenić dochodowość inwestycji, umożliwia porównania z innymi inwestycjami oraz pozwala podejmować świadome decyzje finansowe.

Zagadnienia kluczowe dotyczące obliczania stopy zwrotu z inwestycji (ROI)

W artykule omówiono istotne aspekty związane ze wskaźnikiem zwrotu z inwestycji (ROI) oraz jak go obliczyć. ROI okazuje się przydatnym narzędziem dla inwestorów, gdyż pozwala oceniać efektywność wykorzystania zainwestowanych środków, jak i dokonywać porównań z innymi inwestycjami.

Podstawowe kroki obliczenia prostego wskaźnika ROI to:

  1. Znalezienie wartości początkowej inwestycji oraz wartości końcowej inwestycji.
  2. Stosowanie wzoru: ROI = (Wartość końcowa inwestycji – Wartość początkowa inwestycji) / Wartość początkowa inwestycji.
  3. Przeliczenie wyniku na procent, mnożąc go przez 100.

Ponadto, w przypadkach gdy wartość końcowa inwestycji nie jest jeszcze znana, można korzystać z zaawansowanej metody obliczania ROI, uwzględniającej przewidywane zyski. Długoterminowe inwestycje, jak obligacje czy fundusze inwestycyjne, mogą być również analizowane za pomocą wskaźnika EROI, który uwzględnia wpływ czasu na wartość końcową inwestycji.

Wiedza na temat ROI i jego obliczania ułatwia podejmowanie świadomych decyzji finansowych i umożliwia efektywne zarządzanie swoimi inwestycjami.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
W co zainwestować 50 tysięcy złotych – porównanie z inwestowaniem 5 tysięcy zł

W co zainwestować 50 tysięcy złotych – porównanie z inwestowaniem 5 tysięcy zł

Inwestowanie to sposób na zabezpieczenie swoich środków przed utratą wartości

Next
Rozliczenie inwestycji budowlanej: Jak ubezpieczenie wpływa na sukces projektu?

Rozliczenie inwestycji budowlanej: Jak ubezpieczenie wpływa na sukces projektu?

Inwestycje budowlane nierozerwalnie wiążą się z planowaniem, organizacją i

You May Also Like